อยากจะขอซิมใหม่เบอร์เดิม แต่ชื่อที่ลงทะเบียนไว้เป็นชื่อเพื่อน ซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้ว ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ