พื้นที่ในโรงเรียนคูเมืองวิทยา ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ สัญญาณโทรศัพย์และอินเตอร์เน็ต (3G, 4G) ไม่ดีเลยคะ นี่ใช้ความเร็ว 8 Mp แล้วนะคะ