สัญญาณเน็ต ซ.จรัญ 68 วัดเทพากร ไม่ดีเลยครับ หมุนตลอด เช็กด่วนนะครับ