บ้านฟากห้วย  43/1 หมู่ 7 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี   พิกัดใน Google Map  เลขที่ 13.466182,99.749369 สัญาณอินเตอร์เน็ตอ่อนมาก  สัญญาณขึ้นมากสุด 4G มี 2 ขีด   ต่ำสุด H+ มี 1 ขีด สัญญาณอ่อนตลอดเป็นประจำ  ไม่มีช่วงไหนดีขึ้นเลย รัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร