ไม่มีสัญญาณแจ้งที่ไหนได้บ้างคะ

ใช้ใช้ระบบเอไอเอสแต่แต่ที่บ้านไม่มีสัญญาณค่ะต้ต้องแจ้งส่วนเกี่ยวข้องที่ไหนได้บ้างคะรบกวนหน่อยนะคะ