เป็นช่วงหัวค่ำแม้แต่เปิด application my AIS ยังหมุนนานมาก