โอนให้0073195375จำนวน 300.00บ.ค่าธรรมเนียม 35.00 บ.แจ้งREF2:0324160074 ให้ผู้รับเพื่อใช้รับเงินภายใน 15วัน 09/10/2018 TXID:TOPUP5154384372