รบกวนชวยเปลี่ยนภาษาเช็กยอดเงินให้หน่อยครับ

0623574791