ข้อความไม่เข้าค่ะ ไม่ว่าจะเบอร์อื่นส่งมาหรือรหัสยืนยันทุกอย่างไม่เข้าเลยค่ะ