มือถือที่ซื้อกับ shop และเป็นเครื่องซิมล็อค เมื่อเราใช้ครบสัญญา 12 เดือนแล้ว สามารถปลดล็อคซิมได้หรือไม่