เติมเน็ต 4 mbs 29 บาท ตั้งแต่เมื่อวานเย็นประมาณ 17:18 ข้อความหักเงิน และยืนยันใช้บริการปรากฏแล้ว แต่ใช้ไม่ได้ ขึ้นตัว e ทำตามวิธีที่เขาแนะนำ แต่กลายเป็นว่าไม่มีตัวอักษรขึ้น เห็นว่าสัญญาณมีขีดเดียวเลยเข้าใจว่าสัญญาณล่ม เลยรอถึงวันนี้ สัญญาณดีขึ้นแต่เล่นไม่ได้อยู่ดี ลองเติมเงินเพิ่มแล้วสมัครใหม่ 8:03 ข้อความมาแล้วแต่ใช้ไม่ได้ ไม่มีอักษรอะไรขึ้น เล่น เฟส ไลน์ ยูทูปหรือเข้าเว็บไม่ได้ ที่ใช้อยู่คือเน็ตหอพัก ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น