เบอร์ 085-418-9857  ชื่อ ชวันัรตน์  ยุกตะศรีโรจน์ ศรีณรงค์

เคยได้รับมาตลอดระยะเวลาที่ใช้เครือข่ายนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว

แต่เมื่อ 2-3 ปีมานี้ไม่ได้รับสิทธิเลย

รบกวนตรวจสอบและแจ้งกลับด้วยค่ะ