โทรศัพท์ทำไมโทรเข้าไม่ได้แต่โทรออกได้ค่ะ

ใครเป็นบ้าง

@