รบกวนสอบถาม พอดีว่าต้องเดินทางไปพักอาศัยที่ต่างประเทศ แต่กลับเมืองไทยทุกปี ปีละครั้ง แต่อยากจะรักษาซิมของ AIS เบอร์เดิมเอาไว้ จะต้องทำอย่างไรคะ ขอบคุณคะ