ซิม ล็อคคับเบอ0838074472  แก้ไห้ผมคับ

ได้จะเลี้ยงโคโยเลย อิอิอิอิ ข ค คับ