ใช้เน็ตบ้าน AIS Fibre เลข 8801734538 พอสมัครแล้วก็ขึ้นข้อความดังภาพ Untitled.jpg