คือ มันไม่สามารถโทรออกได้ครับ แต่รับสาย เล่นเน็ตได้ปกติครับแค่โทรหาคนอื่นๆไม่ได้ เบอร์0625689474