ข้อความข้อความส่งม่เบอร์โทรศัพท์ครับให้ไปชำระหนี้aisfibreแต่ไม่เห็นบิลส่งมาให้เลยครับแล้วผมจะรู้รายละเอียดการใช้บริการเหรอครับ