เสนอให้เช่าที่ติดตั้งเสาสัญญานโทรศัพท์

พิกัด12.962833, 99.891222