ผมจำรหัสไม่ได้ค่าบ รบกวนช่วยหรือบอกวิธีการแก้ไขหน่อย  ติดต่อใครไม่ได้เรยค่าบ