แถบเล่น เน็ตไม่ได้เลย บริเวณตึกใหม่ของธรรมศาสตร์ หลายเดือนเเล้ว รอบนอกข้างๆ ก็เน็ตช้ามาก ในตึกไม่สามารถใช้ได้เลย