เวลาเราขอเปิดบริการชั่วคราวของเน็ตบ้านเขาจะเปิดซิมเน็ตที่ติดมากับโปรของเน็ตบ้านเราด้วยมั้ย