วันที่ 1 เมษายน เวลาประมาณ18.15น. เบอร์ใหม่ 0650707009 แต่ดันไปเติมเงินเบอร์เก่า 0988527298 จำนวน 100 บาทผ่านบุญเติม