เลขเครื่องimei 352043062743079

ไอโฟน5s. ขอใบเสร็จ. ติดต่อ ผม 0958027011.

ธนชัย