ซิมถูกล็อคแต่ไปเปิดซิมใหม่แล้วก็ยังไม่สามารถใช้งานเครื่องเดิมได้แต่เปลี่ยนซิมใส่เครื่องอื่นใช้งานได้ปกติสัญญานขึ้นปกติเป็นเพราะสาเหตุอะไรไปที่ศูนย์เอไอเอสเขาบอกก้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเลยงงๆค่ะ