ขอโทษนะคะคือเราเติมเงินผิดเบอร์ค่ะจะเติมไปที่ 0984394038 แต่กดเบอร์ผิดเป็น 0984304038 ค่ะเติมวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 20:17 น. ยอดเงิน 200 บาทอยากให้ดึงกลับด่วนๆเลยค่ะ