อยากสอบถามว่า สามารถเคลมได้หรือไม่ครับ กดเปลี่ยนช่องยากมาก พวกปุ่มลูกศร ขึ้น ลง ซ้าย ขวา.