ต้องใช้อะไรบ้าง ผ่อนกี่เดือน กี่บาท เพราะผมเข้าไปดูไม่มีบอกเรื่องผ่อนเครื่องเปล่าเลย