หนูสมัครเน็ตหนึ่งวันทำไม่เน็ตหมดครึ่งวันค่ะยังไม่ถึงหนึ่งวันเลยหมดครึ่งวัน