อยากให้Ais Zeed มาจัดHi school ที่โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี ค่าาา