แจ้งปัญหา AIS super WiFi ที่วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยใช้งานไม่ได้ครับ สัญญาณหายไปเลย ทั้ง AIS super WiFi และ AIS smart login จุดปล่อยสัญญาณบริเวณช่างเชื่อม แก้ไขด้วยครับ