ต้องการเพิ่มวงเงินรายเดือนต้องทำยังไง

 

 

ขอบคุณครับ