ซิมถูกระงับ โทรเข้าทรออกไม่ได้ ไม่ขึ้นบริการ จะทำอะไรได้บ้าง

 

 

 

ขอบคุณค่ะ