มีใบส่งค่าชำระมา3989คือไรผมไม่จ่าย3เดือนแพ็คเน็ตเดือนละ599เก็บเงินไปแล้วน่ะครับผมลองบวกกันแล้วไม่ถึง3989เลย