ขอรับSMS.เบอเก่าโดนตัดสัญญาน

0659416358 .เป็น 0983684221