ไวฟายหลุดบ่อย เป็นเพราะอะไร อยากได้คำปรึกษา

 

 

ขอบคุณค่ะ