ซิมถูกล็อก อยากทราบรหัสปลดล็อกค่ะ

 

 

ขอบคุณค่ะ