อยากให้เช็คว่ามีการตั้งค่าอะไรยูป่าวคะ  และส่งsmsไมาได้ด้วยคะ  แต่งงทำไมโทออกหาคนอื่นได้   แตาคนอื่นโทเข้าไม่ได้เลย