พอดีพึ่งเปลี่ยนมาใช้รายเดือน เลยอยากทราบว่า รอบบิล16-15 ใบแจ้งค่าใช้บริการจะออกวันที่เท่าไหร่คะ และชำระได้ไม่เกินวันที่เท่าไหร่

ขอบคุณค่ะ