พอดีมีเรื่องแนะนำซักหน่อยอ่ะครับ อยากให้กำชับ พนักงานติดตั้ง เน็ตบ้านตามแฟรตอ่ะครับ ห้ามสูบบุหรี่หน้าห้องพักของคนอื่น ซึ่งผมไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการ แต่ผมได้รับผลกระทบ ตั้งแต่อยู่มา ไม่มีใครมายื่นดูดบุหรี่หน้าห้องผม แมกระทั้งเพื่อนบ้านยังไม่เคย จนกระทั้งมีคนของ AIS มาติดตั้งบริการ