สวัสดีค่ะ เมื่อวันพุธที่ 9 ตค 62 ที่ผ่านมา ได้ไปปิดเบอร์ 0981302687 ค่ะ แต่ตอนนี้ต้องการได้เบอร์นี้คืนค่ะ เพราะไอโฟนและจีเมลผูกติดกับเบอร์นี้อยู่ค่ะ

ชื่อ ไอยลดาวัลย์ ศรีผายค่ะ เลข ปชช 1409901345400