มีซิมรายเดือนaisแล้ว. แต่ต้องการซิมเพิ่ม ซื้อเฉพาะซืม ไม่ซื้อโปรด้วยได้หรือไม่