ช่วยเปิดสัญญาญโทรสับให้1ันได้ไหม,จะเอารหัสเข้าเคเเบ้งเอาเงินในบัญชีไปจ่ายรายเดือน0932803923