ต้องการเช็คค่าใช้จ่ายเน็ตบ้านแล้วเปิดเบอร์ใหม่เป็นรายเดือนของ ais เบอร์ที่ต้องการ 0621916969