ย้ายค่ายจาก AIS ไป TRUE หลายวันแล้ว ซิมทรูยังใช้ไม่ได้เลย เบอร์ 0654506596