เครืองโดนล็อค แต่จ่ายค่าชำระไปแลัว เบอร์ 0982584045 imei 358188101957489