เบอร์มีเงินมีวัน โทออกไม่ได้ แต่เล่นเน็ต โทรเข้าได้ เกิดจากอะไรคะ