ขอความกรุณาเปิดสัญญาณชั่วคราวเบอร์0980156920ให้ด้วยค่ะมีความจำเป็นจริงๆ