ผมโดนหักชิมคับโดยที่ผมใช้งานอยู่ใช้งานหมานานเเล้วด้วย  ทั้งๆที่มีตังอยู่ในกระบบด้วยคับ