ซิม โดนล็อค ขอรหัสPUK AIS หน่อยครับ เบอร์

0833276333

ในกรณีของผมคือตอนนี้ ผมอยู่ต่างประเทศครับ

แต่ต้องการใช่ SIM card นี้ครับ ในเรื่อง ทำธุรกิจ

ขอรหัสOPT ครับ